De oprichting van Popkoor 2000 Ruinen is te danken aan een aantal enthousiaste zangers en zangeressen die voor een groot deel al lid waren van andere plaatselijke koren.                  
Een aantal leden van voormalig koor ‘Kunst naar Kracht’, melden zich aan voor een zangersdag in Hoogeveen. Daar werden ze zo enthousiast over het zingen van bekende nummers dat de wens ontstond om ook plaatselijk een popkoor op te richten. Er waren al een aantal koren in Ruinen, maar toch was er belangstelling voor het zingen van een modern repertoire. Al snel melden zich 35 dames en 15 heren aan en zo ontstond Popkoor 2000 Ruinen.
Popkoor2000 repeteert iedere woensdagavond van 20-22 uur in ‘t Neie Punt te Ruinen. 
Pianobegeleiding wordt 1 x per maand verzorgd door pianiste Ellen Wynia.